Tarifat e Pagesave

3434M KOMUNA MITROVICË - MBETURINA 0.4 0.5
4323 PAGESAT KOMUNALE 0.5 1
4324 TRUSTI I KURSIMEVE PENSIONALE 0.5 1
4325 ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVES 0.5 1
4326 MINISTRITË E KOSOVËS 0.5 1
4328 POLICIA E KOSOVES 0.5 1
4329 TE HYRAT JURIDIKE 0.5 1
000727 KOMPANITE E SIGURIMEVE 0.5 1
4342 UNIVERSITETI I PRISHTINES 0.5 0.5
4343 MINISTRIA E ARSIMIT 0.5 0.5
5000 KOMPANIA E UJESJELLESIT RAJONAL PRISHTINA SHA 0 0
3419 QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES 0.5 1
000116 KESCO 0 0
4334 BIBLOTEKA KOMBETARE E KOSOVES"PJETER BOGDANI" 0.5 0.5
001311 AGJENCIA KOSOVARE E PRONES 0.5 1
3333 KOMISIONI I PAVARUR PER MINIERA DHE MINERALE 0.5 1
4325A ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVES MFA8 0.5 1
4341 SHERBIMI SPITALOR KLINIK DHE UNIVERSITAR I KOSOVES 0.5 1
4345 KOMISIONI I PAVARUR PER MEDIA 0.5 1
4327 ZYRA E KRYEMINISTRIT 0.5 1
4347 Zyra Administrative e Mitrovices se Veriut - ZAMV 0.5 1
6000 KOMPANIA E UJESJELLESIT RAJONAL GJAKOVA SHA 0 0
4330 KUVENDI I KOSOVES 0.5 1
2000 AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT 0.5 1
4350 AGJENCIA PER NDIHME JURIDIKE FALAS 0.5 1
3000 APR SHPK 0.5 0.5
4545 ARKEP 0.5 1
290 MTS 0.5 0.5
7000 TAK 0.5 1
8000 KUJTESA 0 0
4335 KESHILLI PROKURORIAL I KOSOVES 0.5 1
9000 TCK SHPK 1 1
10000 AIR PRISHTINA 0 0
4000 NDERMARRJA PUBLIKE BANESORE 0 0
5100 KOMPANIA RAJONALE HIDROMORAVA SHA 0 0
2223 PUNESOHU EU SHPK 1 1
4353 AGJENCIA E MENAXHIMIT EMERGJENT 0.5 1
4355 ODA E INFERMIEREVE DHE MAMIVE 0.5 0.5
1014 ODA E INFERMIEREVE DHE MAMIVE 0 0.5
9999 MTS - Rata 1 1
8888 KCC SHPK 0 0
8887 BARILEVA TURIST 0 0
7777 PERKTHIMET 0 0
3231 IMF IUTECREDIT KOSOVA JSC-Disbursim 1.5 1.5
3331 IMF IUTECREDIT KOSOVA JSC- Anuiteti 1 1
8002 TELKOS 0 0
7878 MONEGO 1 1
7879 MONEGO-SHPERNDARJE E MBIPAGESES 0 0
1015 KF VJOSA 0 0
1016 SELMANS NETWORK SHPK 0.5 1
4446 AGJENCIA KOSOVARE PER KRAHASIM DHE VERIFIKIM TE PR 0.5 1
8003 Telkos - Elektra 0 0
8004 AE Holding LLC - TELKOS 0 0
8005 Telkos - Ardi Net 0 0
8006 Pagesat Sociale (BPB) 0 0
5555 KRM PASTERTIA SHA 0 0
3130 AUTORITETI I AVIACIONIT CIVIL I KOSOVES 0.5 1
5556 ECO HIGJIENA SHPK 0 0
000208T KUR HIDROREGJIONI JUGOR 0 0
5557 ODA E FARMACISTEVE TE KOSOVES (OFK) 0.5 0.5
8007 Ankandi Shpk 0 0