Arkëtimi i të gjitha pagesave të lëshuara nga Institucionet e Kosovës,

Arkëtimin e të gjitha pagesave të lëshuara nga Kompanitë e Sigurimeve të Kosovës

Realizimi i transfereve ndërkombëtare ( dërgesa dhe tërheqje) permes Ria Money Transfer,

Realizimi i pagesave te energjise elektrike

Realizimi i pagesave te ujësjellësit Rajonal Prishtina dhe Radoniqi

Mbushje elektronike të Vala.

Shërbimet

IFJB “CAPITAL” SH.P.K ofron këto shërbime:

Transferimin e Parave

Shërbimin e Pagesave

Aktivitetin e Këmbimit të parave

IFJB “CAPITAL” SH.P.K në vazhdimësi është duke u përpjekur që të ofrojë kushte sa
më të përshtatshme në kryerjen e këtyre shërbimeve me qëllim që t’u ofroj qytetarëvedhe bizneseve shërbime të shpejta, të sigurta dhe ekonomike, kështu duke ofruar kryerjen e mbi 170 lloje të pagesave përmes rrjetit tonë!

Shiko më shumë