Adresa: Rr. Perandori Dioklecian, te Qafa           Tel: 049 197 999        Email: info@capital-ks.com 

 Capital Ria      capitalria

  • Arkëtimi i të gjitha pagesave të lëshuara nga Institucionet e Kosovës,
  • Arkëtimin e të gjitha pagesave të lëshuara nga Kompanitë e Sigurimeve të Kosovës
  • Realizimi i transfereve ndërkombëtare ( dërgesa dhe tërheqje) permes Ria Money Transfer,
  • Realizimi i pagesave te energjise elektrike
  • Realizimi i pagesave te ujësjellësit Rajonal Prishtina dhe Radoniqi,
  • Mbushje elektronike të Vala.