Adresa: Rr. Perandori Dioklecian, te Qafa           Tel: 049 197 999        Email: info@capital-ks.com 

 Capital Ria      capitalria

RIA MONEY TRANSFER është Institucion financiar ndërkombëtar i specializuar për transfere ndërkombëtare të parave. Është themeluar në vitin 1987 në Kaliforni, RIA MONEY TRANSFER shfrytëzon teknologji të avancuar për kryerjen e shërbimeve të transferit të shpejtë, të lirë dhe të sigurtë.

  

TËRHEQJA - TËRHEQJA E PARAVE TË RIA MONEY TRANSFER PËRMES CAPITAL

DËRGESA - DËRGESA E PARAVE TË RIA MONEY TRANSFER PËRMES CAPITAL

 

Capital Ria - Tranfer parash

Capital Ria

Rreth nesh

Ifjb “Capital” Sh.p.k. është Institucion Financiar jo bankar i licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës me datë 01.02.2013.

Gjatë kësaj kohe sa veprojmë në Kosovë, kemi shënuar një rritje të rëndësishme me mbi njëqind (100) njësi – filiale në të gjithë Kosovën dhe kjo rritje është mbështetur nga Banka Qendrore e Kosovës.

Lëxo më shumë