Adresa: Rr. Perandori Dioklecian, te Qafa           Tel: 049 197 999        Email: info@capital-ks.com 

 Capital Ria      capitalria

TËRHEQJA E PARAVE TË RIA MONEY TRANSFER PËRMES CAPITAL 

- Për të realizuar tërheqje parash përmes RIA MONEY TRANSFER ju duhet të shkoni në zyrën më të afërt të Capital apo Zyrat Postare të Posta e Kosovës dhe dorëzoni tek operatori një dokument të vlefshëm identifikimi (letërnjoftim, pasaportë ose patentë shofer).Specifikoni emrin dhe mbiemrin e dërguesit, vendin nga janë dërguar paratë, shumën e pritur të parave dhe numrin 11 shifror (PIN ose Order Number) të pranuar nga dërguesi.


- Operatori konfirmon statusin e transferit. Pas konfirmimit se transferi është i gatshëm për tu realizua, atëherë operatori do të printojë një fletëterheqje për t’u firmosur nga të dy palët.


- Operatori do t’ju dorëzojë shumën e parave dhe fletëterheqjën tuaj. Ne ju sugjerojmë që shumën e parave të pranuara ta numëroni me kujdes sepse reklamacionet e mëvonshme nuk pranohen.


Tarifat e dërgimit të parave nga Gjermania në Kosovë 

Nga EUR

Deri EUR

Provizioni EUR

0

50

7

100.01

200

10

200.01

250

11

250.01

300

12

200.01

350

13

350.01

400

14

400.01

450

15

450.01

500

16

500.01

750

17

750.01

1000

23

1000.01

1250

29

1250.01

1500

33

1500.01

2000

40

2150.01

3000

70

3000.01

3500

95

3500.01

4000

110

4000.01

5000

119

5000.01 9999.99 3%
 

Tarifat e dërgimit të parave nga Italia në Kosovë 

Nga EUR

Deri EUR

Provizioni EUR

1

100

7

100.01

200

10

200.01

300

14

300.01

400

17

400.01

500

21

500.01

600

23

600.01

700

26

700.01

1000

33

1000.01

1500

46

1500.01

2000

59

2000.01

2500

72

2500.01 3000 85

3000.01

999.99

3%

 

Tarifat e dërgimit të parave nga Anglia në Kosovë 

Nga GBP Deri GBP Provizioni GBP
25 999999 5%

 

Tarifat e dërgimit të parave nga Zvicra në Kosovë 

Nga CHF

Deri CHF

Provizioni CHF

0

200

10

200.01

500

15

500.01

750

18

750.01

1000

20

1000.01

1500

25

1500.01

2000

30

2000.01

3000

40

3000.01

3500

45

3500.01

4000

50

4000.01

999999

1.5%

 

Tarifat e dërgimit të parave nga Franca në Kosovë 

Nga EUR

Deri EUR

Provizioni EUR

0

50

6

50.01

100

8

100.01

200

10

200.01

300

14

300.01

400

16

400.01

500

18

500.01

600

20

600.01

700

22

700.01

800

25

800.01

900

27

900.01

1000

30

1000.01

1500

40

1500.01

2000

50

2000.01

2500

60

2500.01

3000

70

3000.01

3500

80

3500.01

4000

90

4000.01

4500

100

4500.01

5000

110

 

Tarifat e dërgimit të parave nga Amerika në Kosovë 

Nga USD Deri USD Provizioni USD
0 500 11.99
500 700 16.99
700 1000 23.99
1000 100000 2.50%

Capital Ria - Tranfer parash

Capital Ria

Rreth nesh

Ifjb “Capital” Sh.p.k. është Institucion Financiar jo bankar i licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës me datë 01.02.2013.

Gjatë kësaj kohe sa veprojmë në Kosovë, kemi shënuar një rritje të rëndësishme me mbi njëqind (100) njësi – filiale në të gjithë Kosovën dhe kjo rritje është mbështetur nga Banka Qendrore e Kosovës.

Lëxo më shumë