Adresa: Rr. Perandori Dioklecian, te Qafa           Tel: 049 197 999        Email: info@capital-ks.com 

 Capital Ria      capitalria

TËRHEQJA E PARAVE TË RIA MONEY TRANSFER PËRMES CAPITAL 

Për të realizuar tërheqje parash përmes RIA MONEY TRANSFER ju duhet të shkoni në zyrën më të afërt të Capital dhe dorëzoni tek operatori një dokument të vlefshëm identifikimi (letërnjoftim, pasaportë ose patentë shofer).Specifikoni emrin dhe mbiemrin e dërguesit, vendin nga janë dërguar paratë, shumën e pritur të parave dhe numrin 11 shifror (PIN ose Order Number) të pranuar nga dërguesi.


- Operatori konfirmon statusin e transferit. Pas konfirmimit se transferi është i gatshëm për tu realizuar, atëherë operatori do të printojë një fletëterheqje për t’u firmosur nga të dy palët.


- Operatori do t’ju dorëzojë shumën e parave dhe fletëterheqjën tuaj. Ne ju sugjerojmë që shumën e parave të pranuara ta numëroni me kujdes sepse reklamacionet e mëvonshme nuk pranohen. 


 

 

 

 

Capital Ria - Tranfer parash

Capital Ria

Rreth nesh

Ifjb “Capital” Sh.p.k. është Institucion Financiar jo bankar i licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës me datë 01.02.2013.

Gjatë kësaj kohe sa veprojmë në Kosovë, kemi shënuar një rritje të rëndësishme me mbi njëqind (100) njësi – filiale në të gjithë Kosovën dhe kjo rritje është mbështetur nga Banka Qendrore e Kosovës.

Lëxo më shumë