Adresa: Rr. Perandori Dioklecian, te Qafa           Tel: 049 197 999        Email: info@capital-ks.com 

 Capital Ria      capitalria

DËRGESA E PARAVE TË RIA MONEY TRANSFER PËRMES CAPITAL 

- Për të realizuar dërgese të parave të RIA MONEY TRANSFER përmes CAPITAL ju duhet të shkoni në zyrën më të afërt të Capital dhe dorëzoni tek operatori një dokument të vlefshëm identifikimi,të dhënat për marrësin (emerin,mbiemrin,adresen) si dhe Shumen e mjeteve që doni të dërgoni.


- Operatori konfirmon statusin e dërgeses dhe bën pranimin e mjeteve për dergese nga ana juaj.Pas konfirmimit se dërgesa është e gatshme për tu realizua,e cila procesohet për disa minuta atëherë operatori do të printojë një fletëdërgese për t’u firmosur nga të dy palët.


- Fletëdergesa përmban të dhënat (e dërguesit dhe të dhënat e përfituesit) si dhe PIN-in apo Order Number për realizimin e transaksionit.


Tarifat për transferime nga Kosova drejt vendeve tjera

Nga EUR

Deri EUR

Provizioni EUR

0

80.00

6.00

80.01

160.00

8.00

160.01

240.00

12.00

240.01

320.00

16.00

320.01

400.00

20.00

400.01

500.00

24.00

500.01

750.00

27.00

750.01

1,000.00

30.00

1000.01

5,000.00

4%

Capital Ria - Tranfer parash

Capital Ria

Rreth nesh

Ifjb “Capital” Sh.p.k. është Institucion Financiar jo bankar i licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës me datë 01.02.2013.

Gjatë kësaj kohe sa veprojmë në Kosovë, kemi shënuar një rritje të rëndësishme me mbi njëqind (100) njësi – filiale në të gjithë Kosovën dhe kjo rritje është mbështetur nga Banka Qendrore e Kosovës.

Lëxo më shumë