Adresa: Rr. Perandori Dioklecian, te Qafa           Tel: 049 197 888        Email: info@capital-ks.com 

Obiliq

Afër Qendrës së Regjistrimit të automjeteve dhe regjistrimit civil

Rr. “Hasan Prishtina” – Obiliq