Adresa: Rr. Perandori Dioklecian, te Qafa           Tel: 049 197 999        Email: info@capital-ks.com 

 Capital Ria      capitalria

REGJIONI - PEJË

GJYLË SHALA B.I Rr."Eliot Engel" - Peje Peje AGJENT 08:00-18:00

N.T.SH "MABEKO" Rr."Adem Jashari" Peje AGJENT 08:00-18:00

GJYLË SHALA B.I Njësia 1 Rr."Eliot Engel" p.n. Peje AGJENT 08:00-18:00

GJYLË SHALA B.I Njësia 2 Rr."Aleksandër Mojsiu " Objekti i Kuvendit Komunal Peje Peje AGJENT 08:00-18:00

Gjyle Shala" B.I. Rr: Rifat Begolli Peje AGJENT 08:00-18:00