Adresa: Rr. Perandori Dioklecian, te Qafa           Tel: 049 197 999        Email: info@capital-ks.com 

 Capital Ria      capitalria

Deçan

Rr. “Enver Haradinaj Isniq“ - Deqan  

Perball Qendrës së Regjistrimit të automjeteve dhe regjistrimit civil

Rr. “Dëshmorët e Kombit“