Adresa: Rr. Perandori Dioklecian, te Qafa           Tel: 049 197 999        Email: info@capital-ks.com 

 Capital Ria      capitalria

Vushtrri

M&F SHPK 1 Rr."Hamit Hyseni" - Vushtrri Vushtrri AGJENT 08:00-18:00

"VALI LL" SHPK Rr. " Wesli Clark" nr 181 Vushtrri AGJENT 08:00-18:00

"VALI LL" SHPK Rr. " Mic Sokoli" pn Vushtrri AGJENT 08:00-18:00

" M&F " SH.P.K. Rr: " Hazir Xhaka" Vushtrri AGJENT 08:00-18:00