Adresa: Rr. Perandori Dioklecian, te Qafa           Tel: 049 197 999        Email: info@capital-ks.com 

 Capital Ria      capitalria

Rahovec

ESED SH.P.K. Rr."Deshmoret e Pashtrikut" p.n. Rahovec AGJENT 08:00-18:00

ESED SH.P.K. Rr."Sheh Mihedini" p.n. Njesia 1 Rahovec AGJENT 08:00-18:00