Adresa: Rr. Perandori Dioklecian, te Qafa           Tel: 049 197 999        Email: info@capital-ks.com 

 Capital Ria      capitalria

REGJIONI - GJAKOVË

Rruga tanzit afër Kompanive të sigurimeve

Rruga “Tirana“

 

Në objektin e ish Bankosit

Rruga “UÇK“ - Gjakovë

Afer Gjykates komunale

Rruga “Nënë Tereza“