Adresa: Rr. Perandori Dioklecian, te Qafa           Tel: 049 197 999        Email: info@capital-ks.com 

 Capital Ria      capitalria

REGJIONI - GJAKOVË

ORTEC SH.P.K. Rr.Nëna Tereze" p.n. Gjakove AGJENT 08:00-18:00

ORTEC SH.P.K. Rr."Tirana" p.n. Njesia 1 Gjakove AGJENT 08:00-18:00

ORTEC SH.P.K. Rr." Brdhyl Qaushi " p.n. Gjakove AGJENT 08:00-18:00

ORTEC SH.P.K. Rr." Xheladin Hana " p.n. Gjakove AGJENT 08:00-18:00

BURIM KOSHI B.I. Rr."Konferenca e Bujanit" Gjakove AGJENT 08:00-18:00

ORTEC SHPK Rr."UCK" Gjakove AGJENT 08:00-18:00

ORTEC SHPK Rr."UCK" p.n. Gjakove AGJENT 08:00-18:00

ORTEC SHPK Rr: "Tirana" 2 Gjakove AGJENT 08:00-18:00

ORTEC SHPK Rr."Bardhyl Qaushi" 2 Gjakove AGJENT 08:00-18:00

ORTEC SHPK Rr: Mbreteresha Teuta Gjakove AGJENT 08:00-18:00

ORTEC SHPK Rr: Deshmoret e Lirise Gjakove AGJENT 08:00-18:00