Adresa: Rr. Perandori Dioklecian, te Qafa           Tel: 049 197 888        Email: info@capital-ks.com 

Shtime

Rr. “Tahir Sinani“ – Shtime

(Perball Rruges qe te shpien te Komuna, Afer market DARDANI)