Adresa: Rr. Perandori Dioklecian, te Qafa           Tel: 049 197 999        Email: info@capital-ks.com 

 Capital Ria      capitalria

REGJIONI - FERIZAJ

N.SH DAORSA Rr. "28 Nëntori" - Ferizaj Ferizaj AGJENT 08:00-18:00

BETI TRAVEL SH.P.K Rr."Deshmoret e Kombit" - Ferizaj Ferizaj AGJENT 08:00-18:00

N.N ERBLINI Rr."Gursel e bajram Sulejmani" Ferizaj AGJENT 08:00-18:00

NATRA SHPK Rr."Driton Islami" Ferizaj AGJENT 08:00-18:00

SHENDRIT SHABANI B.I. Rr."Deshmoret e Kombit" Ferizaj AGJENT 08:00-18:00

FLAMURI SHPK Rr.Vellezerit Gervalla Ferizaj AGJENT 08:00-18:00

ADELINA SYLA B.I. Rr."Ismet Ramadani" pn Ferizaj AGJENT 08:00-18:00

NTP City Point - E Fsh.Greme Ferizaj AGJENT 08:00-18:00