Adresa: Rr. Perandori Dioklecian, te Qafa           Tel: 049 197 999        Email: info@capital-ks.com 

 Capital Ria      capitalria

Panairi Financiar i organizuar nga Shoqata e Bankave te Kosoves, ku ishte pjesemarrese edhe Ifjb Capital Ria Money Transfer, i cili u cilesua si mjaft i suksesshem!

Shfrytezojme rastin te ju falenderojme per pjesmarrjen dhe interesimin tuaj!